slide2
2
3
slide5
slide6
 

w naszej ofercie


Kursy na wózki widłowe

Dokładne informacje na miejscu w biurze

Kursy ADR i HDS

Dokładne informacje na miejscu w biurze

Kursy kwalifikacji wstępnej i okresowej

Dokładne informacje na miejscu w biurze

KursyWarunkiem zapisania się na kurs na prawo jazdy kat. B w naszej szkole jest ukończenie wymaganego minimalnego wieku:

  • 17 lat i 9 miesięcy ( zgoda opiekuna lub rodziców dla osób niepełnoletnich) oraz :
  • posiadanie numeru PKK kursanta nadanego w Starostwie Powiatowym– Wydziale Komunikacji ( PATRZ zakładka ” co potrzebujesz „)
  • ważny dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport)

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:
– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. z wyjątkiem autobusu i motocykla,
– zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
– zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg,
– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
– ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką

Kurs rozpoczynamy w każdy wtorek o godz. 16:00. W naszej szkole zajęcia teoretyczne przeprowadzone są w siedzibie firmy przy ul. Wojska Polskiego 3b (pod zakładami bukmacherskimi STS). Zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne kończą się egzaminem wewnętrznym. Kurs składa się z 30 godzin teoretycznych oraz 30 godzin jazdy praktycznej. Jazdy umawiane są indywidualnie z instruktorem, który dostosowuje się do wolnego czasu kursanta.Nauka praktyczna odbywa się na terenie Stalowej Woli i Tarnobrzegu gdzie przeprowadzany jest egzamin państwowy.

Uczymy na samochodach Toyota Yaris, takich jakie są dostępne na egzaminie państwowym w Tarnobrzegu. Posiadamy również pojazd przystosowany do zdawania tym pojazdem EGZAMINU PAŃSTWOWEGO.


Warunkiem zapisania się na kurs na prawo jazdy kat. C w naszej szkole jest :

  • posiadanie numeru PKK kursanta nadanego w Wydziale Komunikacji( PATRZ zakładka ” co potrzebujesz „)
  • ważny dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport)
  • ważne prawo jazdy

Kurs składa się z 20 godzin teoretycznych oraz 30 godzin jazdy praktycznej. Zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne kończą się egzaminem wewnętrznym. Jazdy umawiane są indywidualnie z instruktorem, który dostosowuje się do wolnego czasu kursanta. Nauka praktyczna odbywa się na terenie Stalowej Woli i Tarnobrzegu , gdzie przeprowadzany jest egzamin państwowy.
W naszym Ośrodku na kategorię C szkolimy na samochodzie ciężarowym marki Renault Premium, który wyposażony jest w systemy zabezpieczające – ABS, ASR, ESP, spełniające wszelkie wymogi do praktycznego szkolenia kierowców zawodowych

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:
– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. z wyjątkiem autobusu,
– zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
-ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Wymagany minimalny wiek do kierowania przy tej kategorii wynosi:
– 21 lat
– 19 lat dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej,
– 18 lat dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną


Warunkiem zapisania się na kurs na prawo jazdy kat. CE w naszej szkole jest :

  • posiadanie numeru PKK kursanta nadanego w Wydziale Komunikacji ( PATRZ zakładka ” co potrzebujesz „)
  • ważny dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport)
  • ważne prawo jazdy

Kurs składa się z 20 godzin teoretycznych oraz 25 godzin jazdy praktycznej.

Zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne kończą się egzaminem wewnętrznym. Jazdy umawiane są indywidualnie z instruktorem, który dostosowuje się do wolnego czasu kursanta. W naszym Ośrodku na kategorię C E szkolimy na samochodzie MAN TGA18 naczepa dostosowanym do wymogów do praktycznego szkolenia kierowców zawodowych

Prawo jazdy kategorii CE uprawnia do kierowania:
– pojazdem określonym w kategorii C, łącznie z przyczepą (przyczepami),
– zespołem pojazdów określonych w kat. BE, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B,
– zespołem pojazdów określonych w kat. DE, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. D,
– ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
– 21 lat,
– 18 lat dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną